NAJWIĘKSZA INWESTYCJA DROGOWA W GMINIE ŁANIĘTA ZAKOŃCZONA!

Kochani!

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA DROGOWA W GMINIE ŁANIĘTA „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łanięta” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ZAKOŃCZONA!

DROGA GMINNA NR 102261E W MIEJSCOWOŚCIACH WILKOWIA I LIPIE – OSTATNIA PRZEBUDOWA ZAKOŃCZONA.

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny podkreśla: „Infrastruktura drogowa na terenie gminy Łanięta staje się coraz lepsza. Zakończenie przebudowy drogi gminnej Nr 102261E w miejscowościach Wilkowia i Lipie jest kolejnym dowodem na nasze zaangażowanie w modernizację i rozwój lokalnych dróg. Przebudowana droga wymagała poszerzenia, nowej nawierzchni oraz wykonania poboczy. Dzięki tym pracom zapewniliśmy Mieszkańcom płynne poruszanie się i bezpieczne korzystanie z infrastruktury drogowej”.

Zarówno Pani Monika Matusiak – radna Rady Gminy Łanięta jak i Pani Marta Kacprzak – sołtys sołectwa Wilkowia są przekonane, że ta inwestycja jest szczególnie ważna i kluczowa dla poprawy infrastruktury drogowej oraz przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróżowania mieszkańców. Dzięki tym działaniom, droga stała się bardziej funkcjonalna i dostosowana do współczesnych standardów użytkowania.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Kutno – dziękujemy za solidną i sprawną realizację prac drogowych.