Ogłoszenie – Bank Żywności

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny serdecznie zaprasza osoby zakwalifikowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogram 2003 po odbiór żywności.

➡️Żywność będzie wydawana w Świetlicy Wiejskiej- OSP w Suchodębiu zgodnie harmonogramem przedstawionym poniżej: