Przebudowa drogi gminnej Nr 102287E w Suchodębiu zakończona!

„Przebudowa drogi gminnej nr 102287E w miejscowości Suchodębie” to kolejne zadanie zrealizowane w Gminie Łanięta.

Dzięki współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego, kolejna droga na terenie naszej gminy została pokryta nową nawierzchnią asfaltową.

Serdecznie dziękuję Przewodniczącej Zarządu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Pani Monice Majdzie za owocne spotkanie, które było zwieńczeniem inwestycji drogowej w naszej gminie.

To przedsięwzięcie jest częścią większej inicjatywy – Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap IIIa, która ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, co przyczyni się do podniesienia komfortu i bezpieczeństwa podróżowania dla mieszkańców oraz użytkowników drogi.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Kutno – dzięki pracy i zaangażowaniu udało się zrealizować kolejną ważną inwestycję drogową w Gminie Łanięta, która przyczyni się do poprawy jakości życia.