Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Łanięta

Wójt Gminy Łanięta informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2023 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Łanięta przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie. Odpady zostaną odebrane … czytaj więcej

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łanięta w 2022 roku

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łanięta w 2022 roku” Wójt Gminy Łanięta informuje, że dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w 2022 r. zrealizowano zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających … czytaj więcej

Wójt Gminy Łanięta ogłasza nabór wniosków na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku z terenu gminy Łanięta

Wójt Gminy Łanięta ogłasza nabór wniosków na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku z terenu gminy Łanięta. Termin składania wniosków: do 17 marca 2023 r. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Łanięta, pok. Nr 4 w godz. pracy … czytaj więcej

Komunikat dotyczący zbiórki zużytych opon z gospodarstw rolnych z terenu gminy Łanięta

Wójt Gminy Łanięta podjął działania zmierzające do zorganizowania zbiórki zużytych opon z gospodarstw rolnych z terenu gminy Łanięta. Wobec powyższego, prosimy zainteresowanych właścicieli/współwłaścicieli gospodarstw rolnych o zgłoszenie szacunkowych ilości zużytych opon zalegających w Państwa gospodarstwach rolnych. Zgłoszenia należy dokonywać w … czytaj więcej

1 2 3 4 5 6