Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta w 2023 roku”

    Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Nazwa zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta w 2023 roku” Wartość ogólna zadania: 23.592,00 zł Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: … czytaj więcej

8️⃣ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PODCZAS SEGREGACJI PAPIERU

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PODCZAS SEGREGACJI PAPIERU Ósmy post w ramach kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Łanięta Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas segregacji papieru wrzucanie opakowań wielomateriałowych do niebieskiego worka lub pojemnika wrzucanie zużytych … czytaj więcej

7️⃣ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PODCZAS SEGREGACJI METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PODCZAS SEGREGACJI METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH Siódmy post w ramach kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Łanięta Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas segregacji metali i tworzyw sztucznych wrzucanie styropianu budowlanego do … czytaj więcej

GMINA ŁANIĘTA ROZPOCZYNA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

GMINA ŁANIĘTA ROZPOCZYNA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH Druk zgłoszenia dostępny poniżej lub w Urzędzie Gminy Łanięta ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I … czytaj więcej

Piąty post w ramach kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Łanięta

Piąty post w ramach kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Łanięta ODPADY ZMIESZANE Co wrzucamy wszystko, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu i nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne. Czego nie wrzucamy … czytaj więcej

1 2 3 4 5 8