Komunikat dotyczący niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego i porządkowego terenów osiedli mieszkaniowych

W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, dotyczącym niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego i porządkowego terenów osiedli mieszkaniowych, w szczególności miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, Wójt Gminy Łanięta, informuje iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 … czytaj więcej

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 15 KWIETNIA 2022 ROKU

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny informuje, iż w związku ze wzrostem cen paliwa oraz energii elektrycznej od 15 kwietnia 2022 r. nastąpi: 1.Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wyniesie  41 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. … czytaj więcej

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH ORAZ SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE GMINY ŁANIĘTA

Wójt Gminy Łanięta przypomina, że w dniu 28 marca 2022 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Łanięta przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie. … czytaj więcej

Wójt Gminy Łanięta ogłasza nabór wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta

  Wójt Gminy Łanięta, realizując założenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łanięta na lata 2020-2032”, ogłasza nabór wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta. Termin składania wniosków: do 21 marca 2022 r. Miejsce … czytaj więcej

1 2 3 4 5 6