Wójt Gminy Łanięta na podstawie nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, informuje o nowych zasadach rozliczeń wskazań wodomierzy i podwodomierzy na terenie gminy Łanięta

Wójt Gminy Łanięta na podstawie nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, informuje o nowych zasadach rozliczeń wskazań wodomierzy i podwodomierzy na terenie gminy Łanięta: Obowiązuje 3 miesięczny (kwartalny) okres rozliczeniowy. Odczyty wskazań wodomierzy i podwodomierzy … czytaj więcej

1 2 3 4 5 7