24 marca 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dot. programu „Czyste Powietrze”

Szanowni Mieszkańcy! Za nami pierwsze spotkanie informacyjne dot. programu „Czyste Powietrze”, które odbyło się 24 marca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Łaniętach. Podczas spotkania z mieszkańcami naszej Gminy przedstawiono założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania … czytaj więcej

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 15 KWIETNIA 2022 ROKU

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny informuje, iż w związku ze wzrostem cen paliwa oraz energii elektrycznej od 15 kwietnia 2022 r. nastąpi: 1.Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wyniesie  41 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. … czytaj więcej

Bank żywności – kwiecień 2022

OGŁOSZENIE  BANK ŻYWNOŚCI Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny serdecznie zaprasza po odbiór żywności osoby zakwalifikowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021. 12.04.2022 r.  – godz. 9.00 –  Anielin, Kliny 9.30 –  Zgoda, Pomarzany 10.00 –  Rajmundów 10.30 … czytaj więcej

1 102 103 104 105 106 107 108 166