Konkurs dotacyjny „Propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej”

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny zachęca do udziału w konkursie dotacyjnym pn. „Propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej” Konkurs ogłosił Zarząd Województwa Łódzkiego. Celem zadania publicznego jest propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości … czytaj więcej

Konkurs ofert „Zwiększenie potencjału ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny zachęca jednostki OSP z terenu gminy Łanięta do składania wniosków w konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w 2024 roku pn. „Zwiększenie potencjału ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego” Zadanie … czytaj więcej

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Łanięta, położonej w miejscowości Rajmundów

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Łanięta, położonej w miejscowości Rajmundów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 27, o powierzchni 0,0972 ha. Informacja o wyniku I przetargu … czytaj więcej

1 3 4 5 6 7 8 9 116