Wójt Gminy Łanięta ogłasza nabór wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta

  Wójt Gminy Łanięta, realizując założenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łanięta na lata 2020-2032”, ogłasza nabór wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta. Termin składania wniosków: do 21 marca 2022 r. Miejsce … czytaj więcej

WŁAŚCICIELU LUB ZARZĄDCO BUDYNKU PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW!

  Właścicielu, zarządco budynku! Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego) masz ustawowy obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wejdź na stronę … czytaj więcej

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta w 2021 roku”

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Nazwa zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta w 2021 roku” Całkowita wartość zadania – 14 845,68 zł Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi – … czytaj więcej

Najemcy mieszkań w budynkach, będących własnością Gminy Łanięta, zobowiązani są do telefonicznego przekazania do dnia 28 stycznia 2022 r. informacji o posiadanym źródle ciepła i źródle spalania paliw

         Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 554 z późn. zm.) Gmina Łanięta zobowiązana jest do złożenia deklaracji dotyczącej … czytaj więcej

1 2 3 4 5 6