Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. ZOSTAŁO TYLKO 6 … czytaj więcej

Od 1 lipca obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Od 1 lipca 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o … czytaj więcej

Odbiór eternitu

Wójt Gminy Łanięta informuje o możliwości złożenia wniosków na odbiór zdemontowanego eternitu z posesji mieszkańców Gminy Łanięta. Wniosek wraz z kopią dokumentu potwierdzającego zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego ze Starostwa Powiatowego w Kutnie należy składać w Urzędzie Gminy Łanięta w pokoju … czytaj więcej

1 2 3 4 5 6