Od 19 sierpnia 2022 r. można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaniętach wnioski o wypłatę dodatku węglowego

Wójt Gminy Łanięta informuje, iż wnioski o wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym można składać od dnia 19 sierpnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaniętach, Łanięta 15f, 99-306 … czytaj więcej

Pozostały jedynie 2 miesiące na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!

Jeśli jesteś właścicielem/współwłaścicielem lub zarządcą budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, w którym zainstalowane jest źródło ciepła i źródło spalania paliw, masz ustawowy obowiązek złożyć deklarację o uruchomionych źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć … czytaj więcej

1 2 3 4 5 6 7 9