• Urząd Gminy
  • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Bank żywności – kwiecień 2022

OGŁOSZENIE  BANK ŻYWNOŚCI Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny serdecznie zaprasza po odbiór żywności osoby zakwalifikowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021. 12.04.2022 r.  – godz. 9.00 –  Anielin, Kliny 9.30 –  Zgoda, Pomarzany 10.00 –  Rajmundów 10.30 … czytaj więcej

Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMY”

wpis w: Informacje

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny uczestniczył w zebraniu założycielskim Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”, którego celem jest organizowanie i udzielanie wzajemnej pomocy Jednostkom Samorządu Terytorialnego. Członkowie Stowarzyszenia, czyli gminy, powiaty, miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy mogą liczyć na szybkie wsparcie … czytaj więcej

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH ORAZ SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE GMINY ŁANIĘTA

Wójt Gminy Łanięta przypomina, że w dniu 28 marca 2022 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Łanięta przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie. … czytaj więcej

Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego? Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS

Mаєте під опікою дитину, яка прибула з України після 23 лютого? Ви можете отримати підтримку для сім’ї від Закладу соціального страхування (ZUS) Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego? Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS

Wójt Gminy Łanięta na podstawie nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, informuje o nowych zasadach rozliczeń wskazań wodomierzy i podwodomierzy na terenie gminy Łanięta

Wójt Gminy Łanięta na podstawie nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, informuje o nowych zasadach rozliczeń wskazań wodomierzy i podwodomierzy na terenie gminy Łanięta: Obowiązuje 3 miesięczny (kwartalny) okres rozliczeniowy. Odczyty wskazań wodomierzy i podwodomierzy … czytaj więcej

1 124 125 126 127 128 129 130 228