• Urząd Gminy
  • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Odczyt wodomierzy głównych i podliczników w miejscowościach Łanięta i Suchodębie

Wójt Gminy Łanięta informuje, iż od dnia 20 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r. zostanie przeprowadzony odczyt wodomierzy głównych i podliczników w miejscowości Łanięta i Suchodębie przez pracownika Urzędu Gminy Łanięta. Nadmieniamy, że nasz pracownik posiada imienny identyfikator służbowy. W przypadku wątpliwości, … czytaj więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Łanięta

Wójt Gminy Łanięta informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2023 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Łanięta przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie. Odpady zostaną odebrane … czytaj więcej

1 2 3 4 5 213