Wykaz sołtysów

Sołectwa
Nazwisko i imię
Adres
Telefon

Anielin

Wojciech Rędzikowski

Pomarzany 10

513-127-928

Budy Nowe

Marzena Tomczak

Budy Nowe 9

723-939-635

Chrosno

Krzysztof Klat

Klonowiec Wielki 17

697-620-295

Juków

Marian Zygmunt Szałkowski

Juków 29

608-665-629

Kąty

Grażyna Domżał

Kąty 23

782-859 -985

Łanięta

Małgorzata Szczęsna

Łanięta 10K

660-272-242

Rajmundów

Małgorzata Studzińska

Rajmundów 9

782-008-885

Suchodębie

Tomasz Chojnacki

Suchodębie 33

609-772-494

Świeciny

Krzysztof Marciniak

Świeciny 9

725-362-622

Wola Chruścińska

Paulina Frątczak

Wola Chruścińska 9

726-223-858

Witoldów

Renata Grabowska

Witoldów 16

697-573-367

Wilkowia

Marta Kacprzak

Ryszardów 7

695-937-456

Zgoda

Piotr Janiak

Zgoda 3

663-281-088