„Łódzkie pełne tradycji” – konkurs ofert na 2024 rok

„Łódzkie pełne tradycji” – konkurs ofert na 2024 rok
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert pt. „Łódzkie pełne tradycji” na realizacje zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu:
✅kultury,
✅sztuki,
✅ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
w ramach cyklu „Łódzkie ratuje tradycje”
Celem cyklu jest wzbogacenie oferty kulturowej województwa łódzkiego oraz wspieranie przekazu pokoleniowego, ochrony i popularyzacji zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także wsparcie zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru.
Najważniejsze informacje:
➡️wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl,
➡️suma środków do rozdysponowania w konkursie – 500 000 zł,
➡️maksymalna kwota wnioskowanej dotacji – 25 000 zł,
➡️nabór ofert trwa do 11 stycznia 2024,
➡️rozstrzygnięcie konkursu planowane jest – do 15 lutego 2024 r.
Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w konkursie to organizacje pozarządowe, m.in.:
➡️fundacje,
➡️stowarzyszenia,
➡️koła gospodyń wiejskich,
➡️formalne zespoły folklorystyczne i inne.
Szczegółowe informacje: https://bit.ly/3H1HfHw