HERB GMINY ŁANIĘTA

HERB GMINY ŁANIĘTA__561x600
          Wizerunek herbu gminy Łanięta nawiązuje do rodu Skarżyńskich – dawnych właścicieli Łaniąt oraz do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łaniętach.
         Z badań nad historią Łaniąt i gminy Łanięta jasno wynika, że rodzina Skarżyńskich wywarła największy wpływ na rozwój i obecny kształt gminy oraz samej miejscowości Łanięta. Co więcej prawie każdy z majątków,  znajdujących się na terenie gminy Łanięta, krócej lub dłużej był w ich posiadaniu. Źródła wprost podają, że za Skarżyńskich Łanięta przeżywały lata prawdziwej świetności. Inwestowali oni w kształcenie miejscowej ludności, utrzymując szkołę, zbudowali cukrownię, łożyli na przebudowę kościoła, wprowadzali w majątku nowoczesne rozwiązania. Łanięta im zawdzięczają swój rozwój i obecny kształt, dlatego też w zaproponowanym herbie gminy Łanięta znajduje się jednorożec wspięty na błękitnym tle nawiązujący do herbu Skarżyńskich „Bończa”.
         Rodzina Skarżyńskich miała również ogromny wpływ na dzisiejszy kształt kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łaniętach. Parafia ta powstała w 1416 roku, co jasno pokazuje jak daleko sięga historia Łaniąt. Dokumentacja kościelna stanowi dowód na to, że już na początku XV wieku Łanięta istniały i stanowiły na tyle dużą osadę, że utworzono tam parafię. Jest to  jedna z najstarszych parafii w powiecie dlatego też symbolika Najświętszej Maryi Panny w postaci białej lilii została umieszczona w godle herbu.
         W związku z powyższym proponowany herb gminy Łanięta przedstawia się następująco:
Na tarczy hiszpańskiej w polu błękitnym jednorożec wspięty srebrny, od czoła na prawo od jednorożca srebrna lilia.
Projekt herbu i opracowanie historyczne – Kinga Łuczak

Historia

Źródło: Ziemacki J. (oprac.)., 2001. Łanięta- sześć wieków osady i parafii. Biblioteka Kuriera Niebieskiego, nr. 3, Kutno.