flaga i godło na www

 

W związku z otrzymaniem przez Gminę Łanięta dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą „ Fundusz Dróg Samorządowych” trwają prace remontowe na drodze gminnej Nr 102268E w miejscowości Franciszków. Całkowity koszt realizacji tej inwestycji wynosi 530 336,00 zł, z czego 371 235,00 zł stanowi wspomniane wyżej dofinansowanie, a pozostała kwota to wkład własny Gminy Łanięta.

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 102268E w miejscowości Franciszków przyczyni się do poprawy jakości dróg gminnych oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ich użytkowników. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla mieszkańców miejscowości Franciszków. Jej realizacja zapewni płynny, szybki i bezpieczny dojazd mieszkańców wsi do obiektów użyteczności publicznej mieszczących się w Łaniętach – Urzędu Gminy, Kościoła Parafialnego, jedynej w gminie Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Lokalnego, a także NZOZ, apteki,  i cmentarza parafialnego. Z drugiej strony ułatwi służbom pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji dotarcie do potrzebujących mieszkańców Droga umożliwi rolnikom swobodny dojazd do okolicznych gospodarstw rolnych , co zwiększy atrakcyjność ich użytkowania, a w efekcie wpłynie pozytywnie na strukturę agrarną gospodarstw w regionie. Droga w miejscowości Franciszków łączy się z drogą powiatową, którą mieszkańcy dojeżdżają do zakładów pracy w mieście powiatowym  – Kutnie, a  także do innych znajdujących się tam instytucji – Starostwa Powiatowego, Kutnowskiego Szpitala Samorządowego, KRUS oraz  placówek kultury i obiektów handlowych.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z poszczególnych etapów prac:

13.08.2020r.

Trwają ostatnie prace na drodze we Franciszkowie. W dniu dzisiejszym pobocza zostały wysypane kruszywem, poniżej przedstawiamy zdjęcia, obrazujące jak wygląda droga w obecnej chwili. Jutro ostatnie poprawki.
IMG_0393
IMG_0395
IMG_0396
IMG_0406
IMG_0407
IMG_0411
IMG_0415

 

 

 

12.08.2020r.

Druga warstwa asfaltu już na drodze! Coraz bliżej końca…

IMG_0380

 

IMG_0390

IMG_0382

IMG_0384

 

 

IMG_0392

 

11.08.2020r.

Dziś rozkładana jest już pierwsza warstwa asfaltu. Droga zaczyna nabierać kształtów, będzie pięknie!

IMG_0364

IMG_0365

IMG_0368

IMG_0375

IMG_0376

 

 

 

30.07.2020r.

Rozpoczęły się prace remontowe. Trwa wyrównywanie terenu oraz  przygotowywanie powierzchni do położenia pierwszej warstwy asfaltu.

 

IMG_0281

 

IMG_0279

 

IMG_0277

 

 

IMG_0276

 

IMG_0270

 

IMG_0269

 

IMG_0265

 

IMG_0262

 

IMG_0256