Adres:

Urząd Gminy Łanięta
Łanięta 16
99-306 Łanięta

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30-15:30
czwartek: 7:30 – 18:00

Kontakt:

Telefon: (24) 356-74-00
Fax: (24) 356-74-03
E-mail: sekretariat@gminalanieta.pl

Sekretariat

Telefon: (24) 356-74-00
E-mail: sekretariat@gminalanieta.pl

Wójt Gminy

Telefon: (24) 356-74-01
E-mail: sekretariat@gminalanieta.pl

Sekretarz Gminy

Telefon: (24) 356-74-02
E-mail: sekretarz@gminalanieta.pl

Skarbnik Gminy

Telefon: (24) 356-74-09
E-mail: skarbnik@gminalanieta.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Telefon: (24) 356-74-07
E-mail: usc@gminalanieta.pl

Podatki i opłaty lokalne

Telefon: (24) 356-74-04
E-mail: podatki@gminalanieta.pl, podatki2@gminalanieta.pl

Kadry, płace, ubezpieczenia

Telefon: (24) 356-74-09
E-mail: place@gminalanieta.pl

Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, gospodarka nieruchomościami, rolnictwo, drogownictwo, wycinka drzew lub krzewów, inwestycje, zamówienia publiczne, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona zabytków, numeracja porządkowa nieruchomości

Telefon: (24) 356-74-06, (24) 384-89-28, (24) 384-89-29
E-mail: planowanie@gminalanieta.pl
bartosz.szustowski@gminalanieta.pl

Inwestycje, zamówienia publiczne, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt

Telefon: (24) 356-74-02
E-mail: sekretarz@gminalanieta.pl

Kasa

Telefon: (24) 384-89-09

GOPS

Telefon: (24) 356-74-05
E-mail: gopslanieta1@op.pl

GOKiS

Telefon: (24) 356-74-08
E-mail: gokislanieta@op.pl

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach

Telefon: 24 337 14 00, 665201754
E-mail: lanietasp@wp.pl

Przedszkole Lokalne im. Kubusia Puchatka w Łaniętach

Telefon: (24) 356-70-98
E-mail: przedszkolelanieta@interia.pl