• Urząd Gminy
  • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok oraz zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Łanięta

Wójt Gminy Łanięta zawiadamia, że w okresie zimowym została zwiększona częstotliwość odbioru popiołu w czarnych workach. Następna zbiórka odbędzie się wraz z odpadami zmieszanymi i odpadami biodegradowalnymi (brązowe worki) w dniu 9 lutego 2022 r. Dodatkowe worki czarne na popiół … czytaj więcej

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Łanięta

W dniach 27-29 czerwca 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Łaniętach, Łanięta 15G, 99-306 Łanięta, zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych na terenie gminy Łanięta w związku z przeprowadzaną kompleksową modernizacją gruntów i budynków. O … czytaj więcej

Od 1 lipca obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Od 1 lipca 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o … czytaj więcej

Jubileusz 100 Lat !!!

W dniu 25 czerwca 2022 roku jubileusz setnych urodzin obchodziła mieszkanka naszej Gminy Pani Stanisława Marciszewska. Z tej okazji Dostojną Jubilatkę odwiedzili Wójt Gminy Łanięta – Tomasz Szczęsny i Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego- Beata Karolak. Wójt Gminy w imieniu … czytaj więcej

1 2 3 4 162