• Urząd Gminy
  • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Informacja o profilaktyce jodowej!

Szanowni Mieszkańcy! W związku z działaniami organizacyjnymi dot. profilaktyki jodowej, po dokonaniu weryfikacji przekazanych przez gminy miejsc przeznaczonych do wydawania tabletek jodku potasu informujemy, że wskazane punkty zostały zatwierdzone. Lista wszystkich punktów wydawania na terenie województwa łódzkiego została opublikowana na … czytaj więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok oraz zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Łanięta

Wójt Gminy Łanięta zawiadamia, że w okresie zimowym została zwiększona częstotliwość odbioru popiołu w czarnych workach. Następna zbiórka odbędzie się wraz z odpadami zmieszanymi i odpadami biodegradowalnymi (brązowe worki) w dniu 9 lutego 2022 r. Dodatkowe worki czarne na popiół … czytaj więcej

1 2 3 4 191