• Urząd Gminy
  • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok oraz zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Łanięta

Wójt Gminy Łanięta zawiadamia, że w okresie zimowym została zwiększona częstotliwość odbioru popiołu w czarnych workach. Następna zbiórka odbędzie się wraz z odpadami zmieszanymi i odpadami biodegradowalnymi (brązowe worki) w dniu 9 lutego 2022 r. Dodatkowe worki czarne na popiół … czytaj więcej

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Łanięta

W dniach 27-29 czerwca 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Łaniętach, Łanięta 15G, 99-306 Łanięta, zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych na terenie gminy Łanięta w związku z przeprowadzaną kompleksową modernizacją gruntów i budynków. O … czytaj więcej

Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów realizuje operację: Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)  Celem operacji jest przeszkolenie osób w zakresie sieciowania Kół Gospodyń Wiejskich: klastrowania, tj. zawiązywania partnerstw … czytaj więcej

Ostrzeżenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Kutnie

UWAGA!  Na terytorium Republiki Federalnej Niemiec skradziono środki ochrony roślin, które zostały zablokowane w Niemczech z powodu niezgodności jakościowych. Istnieje ryzyko ponownego pojawienia się tych środków na rynkach krajów Unii Europejskiej, w tym również w Polsce.  Są to następujące środki … czytaj więcej

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE  – INFORMACJA  Wójt Gminy Łanięta informuje, że najbliższy termin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Łanięta w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 to: 9 sierpnia 2022 r. … czytaj więcej

1 2 3 4 169