• Urząd Gminy
  • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Komunikat dotyczący zadania polegającego na usunięciu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

ZGŁOSZENIE DO ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA USUNIĘCIU FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ (WERSJA PDF) ZGŁOSZENIE DO ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA USUNIĘCIU FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ (WERSJA DOC) Wójt Gminy Łanięta informuje, iż w … czytaj więcej

Wójt Gminy Łanięta ogłasza nabór wniosków na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku z terenu gminy Łanięta

Wójt Gminy Łanięta ogłasza nabór wniosków na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku z terenu gminy Łanięta. Termin składania wniosków: do 17 marca 2023 r. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Łanięta, pok. Nr 4 w godz. pracy … czytaj więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Łanięta

Wójt Gminy Łanięta informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2023 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Łanięta przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie. Odpady zostaną odebrane … czytaj więcej

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łanięta

Zakończyliśmy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łanięta” objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na sfinansowanie tego zadania wskazaliśmy następujące kwoty: – część – 11 770 000,00 zł – … czytaj więcej

1 2 3 4 212