W dniu 2 lipca 2022 roku Wójt Gminy Łanięta Pan Tomasz Szczęsny przekazał laptopy dzieciom, których dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Wśród mieszkańców naszej gminy uprawnionych do odbioru laptopów było 13 dzieci , w imieniu których rodzice złożyli oświadczenia uprawniające złożenie przez Gminę Łanięta wniosku grantowego.

Nowoczesne laptopy trafiły do rąk najmłodszych mieszkańców naszej Gminy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Łączna wysokość środków pozyskanych przez Gminę Łanięta wynosi: 33 865,00 zł.

 

df97218a0ccf2c97f4c6e80db9448106-0k — kopia

STOPKA

W dniu 07 kwietnia 2022 Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny podpisał umowę o powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Gmina Łanięta w wyniku złożonego wniosku w ramach rządowego programu Cyfrowa Gmina pozyskała dofinasowanie na kwotę 100 000 złotych.  Celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Za otrzymane środki zostanie zmodernizowane środowisko informatyczne w zakresie instalacji nowego serwera oraz zabezpieczenia sieci i komputerów znajdujących się w Urzędzie Gminy. Pozwoli to docelowo wdrożyć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Zakupione urządzenia zapewnią bezpieczeństwo urządzeniom znajdującym się w sieci oraz ochronią sieć przed cyberatakami z zewnątrz i szkodliwym działaniem wirusów. W ramach projektu zostanie przeprowadzony również audyt cyberbezpieczeństwa urzędu oraz szkolenia z zakresu informatyzacji i cyberbezpieczeństwa dla pracowników. Dzięki dotacji będzie można również zakupić urządzenie wielofunkcyjne z szybkim scanerem co scentralizuje wydruki oraz pozwoli płynnie korzystać z digitalizacji papierowych dokumentów.

CCF_000187-1