STOPKA

W dniu 07 kwietnia 2022 Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny podpisał umowę o powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Gmina Łanięta w wyniku złożonego wniosku w ramach rządowego programu Cyfrowa Gmina pozyskała dofinasowanie na kwotę 100 000 złotych.  Celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Za otrzymane środki zostanie zmodernizowane środowisko informatyczne w zakresie instalacji nowego serwera oraz zabezpieczenia sieci i komputerów znajdujących się w Urzędzie Gminy. Pozwoli to docelowo wdrożyć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Zakupione urządzenia zapewnią bezpieczeństwo urządzeniom znajdującym się w sieci oraz ochronią sieć przed cyberatakami z zewnątrz i szkodliwym działaniem wirusów. W ramach projektu zostanie przeprowadzony również audyt cyberbezpieczeństwa urzędu oraz szkolenia z zakresu informatyzacji i cyberbezpieczeństwa dla pracowników. Dzięki dotacji będzie można również zakupić urządzenie wielofunkcyjne z szybkim scanerem co scentralizuje wydruki oraz pozwoli płynnie korzystać z digitalizacji papierowych dokumentów.

CCF_000187-1