Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotyczącą inwentaryzacji budynków

Każdy budynek traci ciepło. Właściciel nieruchomości dba o budżet i dąży do tego, aby utrata ciepła była jak najmniejsza. W szacowaniu wydatków przydatne są informacje, które czynniki i w jakim stopniu wpływają na koszty ogrzewania. Można tę wiedzę uzyskać dzięki … czytaj więcej

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta w 2023 roku”

    Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Nazwa zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta w 2023 roku” Wartość ogólna zadania: 23.592,00 zł Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: … czytaj więcej

1 2 3 4 8