Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Łanięta

KOMUNIKAT o PUNKCIE


Chcesz wymienić stare źródło ciepła na nowe ekologiczne?

Uwaga❗️

Z dofinansowania na wymianę obecnego źródła ciepła na kocioł zgazowujący drewno możesz skorzystać jedynie do 3️⃣0️⃣.0️⃣6️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ r.❗️

Z poniższego filmu dowiesz się:

co jest kosztem kwalifikowanym

jakie są wymagania techniczne

jaką maksymalną dotację możesz otrzymać

Więcej informacji Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, tel. 24 356 74 06.


 Szanowni Mieszkańcy Gminy Łanięta ❗️❗️❗️

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny rozpoczyna cykl spotkań promujący Program „Czyste Powietrze”❗️

Z mieszkańcami każdego Sołectwa odbędzie się spotkanie, podczas którego pracownicy Punktu będą udzielać informacji nt. Programu „Czyste Powietrze”

Jeżeli jesteś zainteresowany Programem „Czyste Powietrze” przyjdź na spotkanie, które odbędzie się w Twoim sołectwie❗️

Już dziś serdecznie zapraszamy!

Pierwsze spotkanie odbędzie się już w maju❗️

Więcej informacji wkrótce❗️❗️❗️

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Cykl spotkań z czystym powietrzem


Chcesz wymienić stare źródło ciepła na nowe ekologiczne?

W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na kocioł olejowy kondensacyjny.

Z poniższego filmu dowiesz się:

co jest kosztem kwalifikowanym

jakie są wymagania techniczne

jaką maksymalną dotację możesz otrzymać

Więcej informacji Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, tel. 24 356 74 06.


 

Chcesz wymienić stare źródło ciepła na nowe ekologiczne?

W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na pompę ciepła powietrze/powietrze.

Z poniższego filmu dowiesz się:

co jest kosztem kwalifikowanym

jakie są wymagania techniczne

jaką maksymalną dotację możesz otrzymać

Więcej informacji Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, tel. 24 356 74 06.


Chcesz wymienić stare źródło ciepła na nowe ekologiczne?

W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na kocioł na pellet drzewny.

Uwaga❗️

Z dofinansowania na wymianę obecnego źródła ciepła na kocioł na pellet drzewny możesz skorzystać jedynie do 3️⃣0️⃣ czerwca 2023 r. ❗️

Z poniższego filmu dowiesz się:

co jest kosztem kwalifikowanym

jakie są wymagania techniczne

jaką maksymalną dotację możesz otrzymać

Więcej informacji Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, tel. 24 356 74 06.


Chcesz wymienić stare i nieekologiczne źródło ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny ⁉️

Obejrzyj poniższy film

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszamy do naszego Punktu konsultacyjno-informacyjnego “Czystego Powietrza”

Adres Punktu:

Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta

Godziny pracy Punktu:

1️⃣ poniedziałek 8:00-12:00

2️⃣ czwartek 12:00-18:00

Jeżeli nie możesz przyjść osobiście – zadzwoń tel. 24 356 74 06

Ważna informacja dla Beneficjentów o możliwości uzyskania dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”


Chcesz płacić mniej za ogrzewanie domu?! Skorzystaj z programu „Czyste Powietrze”!


Komunikat-1


 

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie gminy Łanięta 

Dane Czyste Powietrze stan na 31 marca 2023 r.

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

 Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy 

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,

 Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne

 REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.

 Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów – Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT) – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie ✅ 

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku 

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Wspieramy „Czyste Powietrze”!

Nagrodę może dostać każdy, kto:

  1. w ramach programu „Czyste Powietrze” wymienił stary, nieefektywny kocioł na paliwo stałe na ekologiczne źródło ciepła,

  2. otrzymał wypłatę dofinansowania w 2023 r.,

  3. dostarczył formularz zgłoszeniowy do Funduszu w ciągu 30 dni od otrzymania środków z dotacji.

Pochwal się swoimi działaniami proekologicznymi, opracuj hasło promujące program dotacyjny „Czyste Powietrze” i zgarnij nagrodę!

Zgłoszenia przyjmujemy do 31.12.2023 r.

Szczegóły Konkursu w regulaminie na stronie WFOŚiGW w Łodzi.

Zapytania dotyczące konkursu można zgłaszać telefonicznie na nr tel.: 42 208 20 75 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ekodom@wfosigw.lodz.pl


 O Kredycie „Czyste Powietrze”
KREDYT CZYSTE POWIETRZE to kredyt przyznawany przez współpracujący bank na realizację inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dotacja, którą otrzymasz z programu spłaci część kredytu bankowego. Kredyt Czyste Powietrze skierowany jest do Beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.
Jak to zrobić ❓
1️⃣ W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.
2️⃣ Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
3️⃣ Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
4️⃣ W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie.
5️⃣ WFOŚiGW wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.
Więcej informacji:
✅ Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Łanięta, pok. nr 4, tel. 24 356 74 06.
Kredyt - Czyste Powietrze

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” pozwala uzyskać dofinansowanie m.in. na:

audyt energetyczny,

podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,

pompa ciepła powietrze/woda,

pompa ciepła powietrze woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej),

pompa ciepła powietrze/powietrze,

gruntowa pompa ciepła (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej),

kocioł gazowy kondensacyjny,

kotłownia gazowa,

kocioł olejowy kondensacyjny,

kocioł zgazowujący drewno,

kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard),

kocioł na pellet drzewny,

kocioł na pellet drzewny (podwyższony standard),

ogrzewanie elektryczne,

instalacja c.o. i c.w.u.,

wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,

mikroinstalacja fotowoltaiczna,

ocieplenie przegród budowlanych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także bram garażowych.

Uwaga‼️

Od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, wygasa możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

Dotacje z programu Czyste Powietrze dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła

‼️ Nowa wersja programu zakłada możliwość otrzymania dofinansowania na termomodernizację w przypadku osób, które mają już wymienione źródło ciepła na nisko/zeroemisyjne.

‼️ Osoby, które w pierwszej edycji programu złożyły wniosek na wymianę pieca, teraz będą mogły złożyć kolejny – na termomodernizację


 Od 3 stycznia 2023 r. ruszyła nowa wersja programu „Czyste Powietrze”!

Zmiany Programu „Czyste Powietrze” obejmują m.in.:

– podwyższenie progów dochodowych,

– zwiększenie wysokości dotacji,

– możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu.

 

Więcej informacji:

– Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Łanięta;

– www.czystepowietrze.gov.pl;

– www.gminalanieta.pl.

 

Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku zmiany źródła ciepła, należy złożyć nową deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

 

W jaki sposób można złożyć deklarację?

– w formie elektronicznej – wykorzystując do tego aplikację na stronie www.ceeb.gov.pl (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany),

– w formie papierowej – wypełnioną deklarację należy wysłać za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta, pok. nr 4.

inforgrafika-Prawo-do-Czystego-Powietrza_NFOSiGW_1600x900_6_

163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_5_


Dane Czyste Powietrze stan na 31 grudnia 2022 r.


5-1024x576

6-1024x576

63a05710619bd_o_xlarge

63a0571210c68_o_xlarge

 

Od 3 stycznia 2023 r. nastąpią zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”

Więcej informacji uzyskacie Państwo w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Łanięta
Zapraszamy!
Zachęcamy do obejrzenia filmu dostępnego pod linkiem: https://fb.watch/hytTvN46H5/

 Aktualne dane o wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie gminy Łanięta
(stan od początku trwania programu do dnia 30 września 2022 roku)


Pozostańmy w kontakcie!

Ogólnopolska infolinia Programu „Czyste Powietrze”: tel. 22 340 40 80

Pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do WFOŚiGW w Łodzi.

Ogólny e-mail Programu „czyste Powietrze”: czystepowietrze@nfosigw.gov.pl

Czat Programu „Czyste Powietrze” dostępny na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl


 

Komunikat-1


Ważne informacje dla Beneficjentów Programu „Czyste Powietrze”❗️
faktury muszą być wystawione na właściciela budynku;
konieczny jest protokół z likwidacji dotychczasowego źródła ciepła;
6 miesięcy na złożenie wniosku o dofinansowanie od/do pierwszej faktury;
WFOŚiGW w okresie 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia ma prawo do kontroli zrealizowanego zadania.
Więcej informacji nt. zasad Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać:
w Gminnym Punkcie konsultacyjno – informacyjnym, Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta, pok. 4
na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl
GRAFIKA BENEFICJENT

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU — kopia-1


 

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” działający w Urzędzie Gminy Łanięta informuje o możliwości uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” i sposobie złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banków: Informacje o dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Poniżej znajduje się lista banków uczestniczących w Programie:

Lista banków uczestniczących w Programie - część 1

 

Lista banków uczestniczących w Programie-2


 

Wójt Gminy Łanięta wraz z pracownikami Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” działającym w Urzędzie Gminy Łanięta z okazji Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba, inspirując się akcją organizowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zaprasza na „Dzień z Czystym Powietrzem”, podczas którego pracownicy Punktu będą udzielać dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Łanięta i nie tylko, informacji na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Kiedy? 7 września 2022 r.

Gdzie? Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16,
           99-306 Łanięta, pok. nr 4.

O której godzinie? Od 7:30 do 15:30.

Dla pierwszych 10 osób, które wezmą udział w wydarzeniu czekają drobne upominki.

Serdecznie zapraszamy!

Dzień z Czystym Powietrzem


 

SIERPNIOWE CZWARTKI Z „CZYSTYM POWIETRZEM”

Wójt Gminy Łanięta zaprasza mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na cykl spotkań informacyjnych w każdy sierpniowy czwartek w Urzędzie Gminy Łanięta o godzinie 16:00.Czekamy na Was: 4 sierpnia, 11 sierpnia, 18 sierpnia i 25 sierpnia.

Jednocześnie przypominamy, iż mieszkańcy naszej Gminy za pośrednictwem Punktu konsultacyjno-informacyjnego w tut. Urzędzie mogą złożyć wniosek o dotację z Programu „Czyste Powietrze” oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Łanięta do udziału w przedmiotowym spotkaniu!

Sierpniowe czwartki z czystym powietrzem


24 marca 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dot. programu „Czyste Powietrze”

Szanowni Mieszkańcy! Za nami pierwsze spotkanie informacyjne dot. programu „Czyste Powietrze”, które odbyło się 24 marca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Łaniętach.

Podczas spotkania z mieszkańcami naszej Gminy przedstawiono założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Wszystkim osobom, które uczestniczyły w ubiegłym tygodniu w spotkaniu informacyjnym serdecznie dziękujemy!

Zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach organizowanych przez Wójta Gminy Łanięta.

277531520_649463512822222_7566775845924470986_n


SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

WÓJT GMINY ŁANIĘTA ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” W CZWARTEK (24.03.2022 r.) DO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W ŁANIĘTACH NA GODZ. 16:30.

 


 

czyste powietrze 3-1

 

 

 

 

czyste powietrze 1

 

czyste powietrze 3-2 czyste powietrze 3-3 czyste powietrze 3-4

czyste powietrze 4-1 czyste powietrze 4-2 czyste powietrze 4-3 czyste powietrze 4-4 czyste powietrze 4-5 czyste powietrze 4-6 czyste powietrze 4-7 czyste powietrze 4-8

 

Broszury w formacie PDF:

 

czyste powietrze 3

czyste powietrze 4