Położenie administracyjne:

Gmina Łanięta o powierzchni 55 km2 (GUS z 2018r.) usytuowana jest w północnej części powiatu kutnowskiego, na styku trzech województw. Gmina Łanięta należy do województwa łódzkiego, od północnego zachodu graniczy z województwem kujawsko- pomorskim, a od północnego wschodu z województwem mazowieckim. Sąsiaduje z gminami: Nowe Ostrowy, Kutno i Strzelce, a także Lubień Kujawski i Gostynin. Należy do niej trzynaście sołectw, mianowicie: Łanięta, Suchodębie, Chrosno, Wola Chruścińska, Wilkowia, Świeciny, Kąty, Budy Nowe, Witoldów, Juków, Rajmundów, Anielin i Zgoda. Liczba ludności wynosi 2438 (2020 r.).

Położenie matematyczne:

Dany obszar ograniczony jest następującymi skrajnymi punktami:

– północ

52º 23′ 38″ N,

19º 16′ 26″ E

– południe

52º 17′ 01″ N,

19º 17′ 04″ E

– wschód

52º 21′ 38″ N,

19º 19′ 43″ E

– zachód

52º 21′ 31″ N,

19º 12′ 26″ E

Położenie geograficzne:

Zgodnie z regionalizacją fizyczno- geograficzną J. Kondrackiego (2002) opisywany obszar należy do mezoregionu Wysoczyzna Kłodawska (318.15).

Położenie komunikacyjne:

Opisywany teren jest dobrze skomunikowany. Przebiega tędy droga wojewódzka nr 581 relacji Krośniewice- Łanięta- Gostynin- Płock, a także sieć dróg powiatowych i gminnych oraz ulice wiejskie i drogi śródpolne. Przez północno- wschodnią część obszaru biegnie odcinek autostrady A-1 łączący Trójmiasto z Toruniem i Łodzią, a w odległości 5 km od granic gminy Łanięta znajduje się węzeł „Sójki”. Ponadto w sąsiedztwie obszaru znajdują się dwie linie kolejowe: na zachód linia kolejowa: Łódź- Zgierz- Łęczyca- Kutno- Toruń- Bydgoszcz z najbliższą stacją znajdującą się w Ostrowach (gmina Nowe Ostrowy); na wschód linia kolejowa Kutno- Płock z najbliższą stacją w Strzelcach Kujawskich.