Planowanie przestrzenne:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wersja DOC)
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wersja PDF)
 3. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wersja DOC)
 4. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wersja PDF)

 

Gospodarka nieruchomościami:

 1. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (wersja DOC)
 2. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (wersja PDF)
 3. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (wersja DOC)
 4. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (wersja PDF)

 

Numeracja porządkowa nieruchomości:

 1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (wersja DOC)
 2. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (wersja PDF)
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości (wersja DOC)
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości (wersja PDF)

 

Gospodarka odpadami:

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wersja DOC)
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wersja PDF)
 3. Oświadczenie dotyczące danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wersja DOC)
 4. Oświadczenie dotyczące danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wersja PDF)
 5. Oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów (wersja DOC)
 6. Oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów (wersja PDF)

 

Ochrona środowiska:

 1. Wniosek o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz sfinansowanie tej usługi
 2. Informacja o wyrobach zawierających azbest
 3. OŚWIADCZENIE de minimis – folia rolnicza
 4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (wersja DOC)
 5. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (wersja PDF)

 

Urząd stanu cywilnego i ewidencja ludności

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2. Wniosek wydanie odpisu aktu

Pozostałe

 1. Wniosek o wpis do CEiDG
 2. Formularz dotyczący systemu powiadamiania SMS
 3. Oświadczenie majątkowe radnego gminy