Remont trzech zbiorowych grobów żołnierzy WP z 1939 roku położonych na cmentarzu rzymskokatolickim w Łaniętach 🙂🇵🇱🔨
Zadanie sfinansowano ze środków Budżetu Państwa w ramach dotacji celowej na utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych – na podstawie Porozumienia 9/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Łanięta. Wysokość dotacji celowej to 62.000,00 zł.
Zakres prac obejmował:
– wymianę trzech nagrobków;
– wykonanie nowych fundamentów pod nagrobki;
– utwardzenie placu wokół nagrobków kostką betonową;
– wykonanie ogrodzenia metalowego pojedynczym łańcuchem;
– zamieszczenie tablicy informacyjnej o pochodzeniu środków na realizację zadania.
TABLICA
Przeprowadzenie prac remontowych przedmiotowych grobów umożliwi utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym, a przede wszystkim przyczyni się do zachowania naszej historii i pamięci poległych w walce o naszą Ojczyznę 🇵🇱
„Rolą samorządu jest dbanie o pamięć tych, którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny. Dzięki dotacji udzielonej przez Pana Tobiasz Bocheński – Wojewoda Łódzki udało nam się przeprowadzić zaplanowane prace remontowe”- powiedział Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny 🙂

Zdjecie nr 6

Zdjęcie nr 7