„Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Łanięta”❗️

MAMY TO GMINA ŁANIĘTA Z KOLEJNYM DOFINANSOWANIEM Przed nami zadanie „Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Łanięta” Na jego realizację otrzymaliśmy: dotację w wysokości 1 219 059,00 zł, oraz pożyczkę w kwocie 304 764,00 zł. Ponad półtora miliona złotych … czytaj więcej

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Łanięta, położonej w miejscowości Rajmundów

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Łanięta, położonej w miejscowości Rajmundów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 27, o powierzchni 0,0972 ha. Informacja o wyniku I przetargu … czytaj więcej

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny wraz z Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego Robertem Baryłą podpisali dwie ważne dla naszej Gminy umowy ✍️

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny wraz z Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego Robertem Baryłą podpisali dwie ważne dla naszej Gminy umowy . „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach” Pomoc finansowa w formie dotacji … czytaj więcej