W Urzędzie Gminy Łanięta przyjmowane są wnioski do projektu Planu ogólnego Gminy Łanięta

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan ogólny jest obowiązkowym aktem prawa miejscowego, ustanawianym dla obszaru całej gminy, który ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jego ustalenia będą wiążące … czytaj więcej

PLANY NA 2024 ROK

Drodzy Mieszkańcy Zapraszamy do zapoznania się prezentacją, przedstawiającą PLANY NA 2024 rok Czeka nas szereg zadań inwestycyjnych, ale również wiele mniejszych projektów lokalnych To wszystko przed nami   Prezentacja znajduje się w linku poniżej: Gmina Łanięta – plany na 2024 … czytaj więcej

Informacja dot. pomocy żywnościowej

                                   Uwaga! Ważna informacja!   Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027. Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy … czytaj więcej

1 2 3 4 123