GMINA ŁANIĘTA ROZPOCZYNA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

GMINA ŁANIĘTA ROZPOCZYNA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH Druk zgłoszenia dostępny poniżej lub w Urzędzie Gminy Łanięta ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I … czytaj więcej

⚠️ Sieć kanalizacji sanitarnej służy wyłącznie do odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z gospodarstw domowych i nie może być traktowana jak pojemnik na odpady

Sieć kanalizacji sanitarnej służy wyłącznie do odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z gospodarstw domowych i nie może być traktowana jak pojemnik na odpady Korzystajmy świadomie z kanalizacji i nie wrzucajmy odpadów do sieci, ponieważ nawet drobne przedmioty mogą trwale uszkodzić infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. … czytaj więcej

1 2 3 4 8