Wójt Gminy

Tomasz Szczęsny

Sekretariat:
Telefon: (24) 356 74 00
E-mail: sekretariat@gminalanieta.pl

Sekretarz Gminy

Anna Konwerska

Telefon: (24) 356 74 02
E-mail: sekretarz@gminalanieta.pl

Skarbnik Gminy

Marzenna Olczak

Telefon: (24) 356 74 09
E-mail: skarbnik@gminalanieta.pl