Gmina Łanięta przystąpiła do realizacji zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn.

„Przebudowa drogi gminnej Nr 102273E i drogi gminnej Nr 102276E (działka drogowa 118) w miejscowości Chruścinek”

Zadanie polega na przebudowie dwóch dróg gminnych-  drogi Nr 102273E o długości 1200m i drogi Nr 102276E o długości 630m.

Przebudowa dróg polega na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z podbudową na istniejącej nawierzchni dróg.

Przebudowane drogi będą miały szerokość 3.50m, a pobocza o szerokości 0,75m wpłyną na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych uczestników ruchu drogowego.

Całkowita wartość inwestycji – 871 028,37 zł,

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 848 418,37 zł

Wkład własny Gminy Łanięta – 22 610,00 zł.

1460x616