Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja II

  Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny informuje, że trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Łanięta w ramach Rządowego … czytaj więcej

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łanięta

Zakończyliśmy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łanięta” objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na sfinansowanie tego zadania wskazaliśmy następujące kwoty: – część – 11 770 000,00 zł – … czytaj więcej

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

  Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny przypomina, że trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Łanięta. Termin składania wniosków: … czytaj więcej

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łanięta – postępowanie ruszyło!

  Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny informuje, że dziś został ogłoszony przetarg na realizację NAJWIĘKSZEJ W HISTORII GMINY ŁANIĘTA inwestycji drogowej pn.  „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łanięta” Przebudujemy aż 16 kilometrów dróg gminnych ! – 102251E w miejscowości … czytaj więcej

GMINA ŁANIĘTA OTRZYMAŁA KOLEJNE WYSOKIE DOFINANSOWANIE

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny przekazuje mieszkańcom kolejną wspaniałą w tym roku wiadomość, która dotyczy przyznania dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Edycja trzecia – PGR. Dofinansowanie w wysokości 1 960 000 zł, zostanie przeznaczone na Modernizację Świetlicy wiejskiej w Witoldowie … czytaj więcej

„Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klonowcu Wielkim”

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny zawarł umowę dotyczącą robót budowlanych pn. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klonowcu Wielkim” , na realizację którego Gmina Łanięta otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych . … czytaj więcej

1 2