Modernizacja dróg w Gminie Łanięta!

Drodzy Mieszkańcy❗❗📢📢📢
🚧🚧Kolejne drogi w naszej gminie zostaną zmodernizowane ❗❗🚧
Będą to dwa odcinki dróg powiatowych:
✅nr 2142E Kutno (ul. Skłodowskiej – Curie) – Łanięta – Kąty
na odcinku Budy Stare – Kąty od km 18+610 do km 20+574;
✅nr 2140E Rajmundów – Łanięta – Drogowo na odcinku Łanięta – Drogowo
od km 2+517 do km 10+081;
Starosta Kutnowski Daniel Kowalik oraz Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska podpisali już umowę z firmą Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” na realizację zadania ✍️
⚒Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych⚒
Zakres prac obejmuje między innymi:
📌roboty przygotowawcze,
📌prace bitumiczne wraz z pracami towarzyszącymi,
📌wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
📌wykonanie i montaż tablic informacyjnych.
Dziękujemy Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski za uwzględnienie w tym projekcie dróg powiatowych przebiegających przez gminę Łanięta. Ta inwestycja niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
🚗🚗🚗