Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25 – przymrozki

LDW_1002_PR_20230426095240256

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu
Zjawiska: Przymrozki/1
Obszar: województwo łódzkie powiat kutnowski
Ważność: od godz. 01:00 dnia 27.04.2023 do godz. 07:00 dnia 27.04.2023
Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2°C do 0°C, przy gruncie od -4°C do -2°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Godzina i data wydania: godz. 11:52 dnia 26.04.2023
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 łódzkie/kutnowski od 01:00/27.04 do 07:00/27.04.2023 temp. min -2 st., przy gruncie -4 st.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.