Kruszyński Dominik – Przewodniczący Rady Gminy

Matusiak Anna – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Gospodarowicz Elżbieta

Małas Paweł

Maćczak Beata Maria

Marszał Leszek Jacek

Matusiak Monika

Michalski Zdzisław

Oleradzki Mirosław Zbigniew

Pawlak Radosław Kazimierz

Szczęsna Małgorzata

Wojtalik Marzena

Woźniak Wiesław

Ziółkowska Bożena

Przewodniczący Rady Gminy Łanięta Pan Artur Rędzikowski przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 10:00

Składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Łanięta VIII Kadencji Rady Gminy Łanięta  2018 – 2023

Komisja rewizyjna:

Zdzisław Michalski  – Przewodniczący komisji
Mirosław Zbigniew Oleradzki
Małgorzata Szczęsna
Radosław Kazimierz Pawlak
Leszek Jacek Marszał

Komisja skarg i wniosków i petycji:

Beata Marta Maćczak  – Przewodnicząca komisji
Anna Matusiak
Wiesław Wożniak

Komisja finansów i rozwoju społeczno gospodarczego:

Anna Matusiak  – Przewodnicząca komisji
Paweł Małas
Artur Rędzikowski

Komisja rolnictwa, inwestycji oraz gospodarki przestrzennej i komunalnej:

Radosław  Kazimierz Pawlak  – Przewodniczący komisji
Dominik Kruszyński
Marzena Wojtalik

Komisja oświaty, kultury i spraw społecznych.

Monika Matusiak – Przewodnicząca komisji
Elżbieta  Danuta Gospodarowicz
Bożena Ziółkowska .