Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja II

 

1

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny informuje, że trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Łanięta w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja II.

Termin składania wniosków: do 11 sierpnia 2023r. do godz. 10:00
Szczegóły i wzór wniosku dostępne są w BIP Urzędu Gminy Łanięta:
https://bip.gminalanieta.pl/rada/uchwaly/2023/105/454