Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zlokalizowanego na terenie Gminy Łanięta za okres II półrocza 2023 r.

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zlokalizowanego na terenie Gminy Łanięta za okres II półrocza 2023 r.

EPSON MFP image

EPSON MFP image

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów