ODCZYT WODOMIERZY GŁÓWNYCH I PODWODOMIERZY W SOŁECTWACH ŁANIĘTA I SUCHODĘBIE

UWAGA❗️

ODCZYT WODOMIERZY GŁÓWNYCH I PODWODOMIERZY W SOŁECTWACH ŁANIĘTA I SUCHODĘBIE

Wójt Gminy Łanięta informuje, iż od dnia 11 grudnia 2023 r. do 22 grudnia 2023 r. zostanie przeprowadzony odczyt wodomierzy głównych i podwodomierzy w sołectwach Łanięta i Suchodębie przez pracownika Urzędu Gminy Łanięta

Nadmieniamy, że nasz pracownik posiada imienny identyfikator służbowy.

W przypadku wątpliwości, celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny ☎️ 24 384 89 09.

W przypadku nieobecności podczas odczytu w skrzynce pocztowej pozostawiona zostanie informacja z prośbą o kontakt w celu podania bieżącego stanu wodomierzy głównych i podwodomierzy.