Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Łanięta informuje, iż w dniu 31 maja 2023 r., zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), sporządził i podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta oraz zamieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łanięta (www.bip.gminalanieta.pl).

Ponadto, informację o zamieszczeniu wykazu Wójt Gminy Łanięta podał do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są nieruchomości, tj. w gazecie Panorama Kutna.