Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Łanięta, położonej w miejscowości Rajmundów

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Łanięta, położonej w miejscowości Rajmundów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 27, o powierzchni 0,0972 ha.

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego