Komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zgłaszania potrzeby dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz zgłaszania pustostanów

Zgłoś pustostan poprzez stronę www

Komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zgłaszania potrzeby dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz zgłaszania pustostanów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, iż od 1 grudnia 2022 r. wdrożony został System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, który jest dostępny pod adresem: internet.gov.pl.

Na stronie internet.gov.pl istnieje możliwość zgłoszenia pustostanów, dla których nie należy planować usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Pustostan to niezamieszkały lub nieużytkowany na cele prowadzenia działalności gospodarcze lub rolniczej albo z zakresu działów specjalnych produkcji rolne, lub na cele publiczne budynek, który:
– nie spełnia warunków technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
– został wyłączony w całości z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny,
– jest przewidziany do rozbiórki.

Zgłoszenie pustostanów przez Obywateli umożliwi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prawidłowe zaplanowanie interwencji publicznych na projekty budowlane sieci szerokopasmowych dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki takim zgłoszeniom będzie wiadomo, w jakich budynkach nie znajdują się potencjalni użytkownicy końcowi usług dostępu do Internetu.

Z uwagi na zaplanowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ogłoszenie konkursów na budowę sieci szerokopasmowych prosimy o zgłaszanie pustostanów znajdujących się na terenie gminy w możliwe jak najszybszym terminie.

Informacje o pustostanach nie są publicznie dostępne na stronie internet.gov.pl – będą widoczne jedynie dla ministra ds. informatyzacji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych planujących budowę sieci szerokopasmowych.

Jednocześnie w imieniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dziękujemy tym z Państwa, którzy już dokonali takich zgłoszeń.