„Sołectwo na plus” 2023

Umowy na realizację projektów ⭐️„Sołectwo na plus”⭐️ zostały podpisane❗️

Już po raz czwarty sołectwa z terenu gminy Łanięta będą realizowały małe projekty lokalne, tym razem są to: Suchodębie, Witoldów, Wola Chruścińska, Budy Nowe i Chrosno 👏

📌Sołectwo Suchodębie – projekt pn. „Remont krzyży i figurki w sołectwie Suchodębie”;

📌 Sołectwo Witoldów – projekt pn. „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Witoldowie”;

📌 Sołectwo Wola Chruścińska – projekt pn. „Aktywizacja mieszkańców i rewitalizacja sołectwa”;

📌 Sołectwo Budy Nowe – ” Zakup oraz montaż altany ogrodowej”. Projekt zostanie zrealizowany w miejscowości Witoldów;

📌 Sołectwo Chrosno – „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Klonowcu Wielkim”.

Gratulujemy sołtysom prawidłowo złożonych wniosków 👏👏👏

▶️Dotacja celowa z Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Łódzkiego wynosi 12 000 tys. dla każdego sołectwa❗️