Łódzka Regionalna Sieć Monitoringu Powietrza

Logo-1

✅ Gmina Łanięta przystąpiła do 3️⃣ etapu projektu budowy Łódzkiej Regionalnej Sieci Monitoringu Powietrza, zatem mieszkańcy mogą na bieżąco sprawdzać zanieczyszczenie powietrza pyłami PM1, PM2,5. PM10, temperaturę, ciśnienie, wiatr oraz wilgotność powietrza. Czujnik smogu zamontowano na fasadzie budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach.

✅ Łódzka Regionalna Sieć Monitoringu Powietrza (ŁRSMP) jest efektem działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ze środków budżetu Województwa. Sieć ta składa się z czujników monitoringu powietrza zamontowanych w województwie łódzkim. Projekt ma na celu informowanie mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń, dbanie o ich zdrowie i kształcenie młodzieży szkolnej w tym zakresie.
Drodzy Mieszkańcy! Na stronie internetowej naszej Gminy umieściliśmy widget pokazujący odczyty z czujnika.
Chcesz sprawdzić wyniki pomiarów czujnika ❓
🔍 Kliknij w widget umieszczony na stronie internetowej Gminy:

 

 

Widget