Rozporządzenie Nr 7/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie

Na podstawie Rozporządzenia Nr 7/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kutnowskiego – informujemy mieszkańców, że za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), uznaje się teren obejmujący w gminie Łanięta następujące miejscowości:

  • Juków,
  • Franciszków,
  • Kliny,
  • Suchodębie,
  • Klonowiec Wielki.

W związku z powyższym, zalecane jest dalsze utrzymywanie oraz karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych.

Epson_2121-1