SOŁECTWA ANIELIN, RAJMUNDÓW I ZGODA SIĘ SPISUJĄ!

3 SOŁECTWA

Od 1 kwietnia 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich osób zamieszkujących terytorium Polski, w tym cudzoziemców!

Wobec powyższego, Gminne Biuro Spisowe organizuje mobilne miejsce spisowe dla wszystkich mieszkańców Sołectwa Anielin, Rajmundów i Zgoda oraz pozostałej społeczności Gminy Łanięta, którzy jeszcze nie dokonali samospisu, w dniu 3 sierpnia 2021 r. w godzinach 12:00-14:30 w Świetlicy Wiejskiej w Anielinie!

Wystarczy wziąć ze sobą numer PESEL wszystkich domowników i przyjść do nas! Zapewnimy Państwu niezbędną pomoc!

 

W razie pytań należy kontaktować się z Koordynatorem GBS Gminy Łanięta

tel. 24 356 74 06, 609 388 300, e-mail: planowanie@gminalanieta.pl