Wójt Gminy Łanięta ogłasza nabór wniosków do programu pn. ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

wpis w: Informacje

CCF_000030-1

Wójt Gminy Łanięta informuje, że wystartował program Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym, finansowany ze środków Polska Cyfrowa.

Program skierowany jest dla uczniów, którzy zamieszkują miejscowości, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej oraz co najmniej jeden
z członków rodziny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pracowali/pracował w zlikwidowanym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali/zamieszkiwał w miejscowości, w której było w/w przedsiębiorstwo.

Środki mogą być przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Dofinansowanie można otrzymać na:

– sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym programowaniem umożliwiającym pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób
z niepełnosprawnościami;

– ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

– usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku, gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu                  do  Internetu.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia dla rodzica – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę lub oświadczenia ucznia (dotyczy uczniów pełnoletnich), które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez Gminę Łanięta wraz ze zgodą na przetwarzanie danych – klauzula RODO.

Termin składania wniosków – 3 listopad 2021r.

Dokumenty składane po terminie nie będą rozpatrywane

Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy Łanięta – sekretariat w godz. 8:00-15:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.  24 356 74 02.

Załączniki:

zgoda-RODO

Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_

Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego