Konferencja nt. „Rewaloryzacja zabytkowych parków – przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”

wpis w: Informacje

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny uczestniczył w konferencji nt. „Rewaloryzacja zabytkowych parków – przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”, która odbyła się 19 listopada 2021 roku w Uniejowie. Podczas konferencji Wójt przedstawił prezentację dotyczącą przeprowadzonej rewaloryzacji parku w Łaniętach – jednej z pereł województwa łódzkiego, a w szczególności perłę naszej małej ojczyzny – gminy Łanięta. Park niewątpliwie stał się jej wizytówką – miejscem wypoczynku i spotkań mieszkańców.

Urząd Gminy Łanięta przygotował również materiał o zabytkowym parku w Łaniętach, który został opublikowany w książce Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego pt. „Rewaloryzacja zabytkowych parków – przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”.

 

 

Prezentacja dotycząca parku w Łaniętach:

Park w Łaniętach