SPOTKANIE ANIMACYJNE!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, skierowane do liderów społecznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych działających na terenie powiatu kutnowskiego!

Termin: 10.11.2021 r. (środa)

Godz.: 16:00

Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Tadeusza Kościuszki 16

duża sala konferencyjna (parter)

W czasie spotkania dowiecie się:

jak pozyskać dotację na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorcach społecznych (nowych oraz istniejących)

jakie rodzaje wsparcia doradczego mogą otrzymać organizacje,

poznacie terminy szkoleń rozwojowych skrojonych na miarę potrzeb podmiotów z Ekonomii Społecznej.

Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres mailowy: animacja@wsparciespoleczne.pl

1.Kutno animacyjne-1