POPIÓŁ – ZMIANA SEGREGACJI!

EPSON MFP image
EPSON MFP image

Od 1 stycznia 2022 r. na terenie gminy Łanięta obowiązuje nowa zasada segregacji odpadów – zimny popiół należy wkładać do czarnych worków, a nie jak dotychczas do pojemnika na odpady zmieszane. Każda posesja na terenie gminy Łanięta podczas zbiórki odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w dniu 3 stycznia
2022 r.
zostanie zaopatrzona w 2 worki czarne na popiół, które wraz
z zawartością zostaną odebrane 17 marca 2022 r.

Dodatkowe worki czarne na popiół można otrzymać w Urzędzie Gminy Łanięta w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 4.

Zawartość pojemników na odpady zmieszane, w których znajdować się będzie popiół, od następnej zbiórki w dniu 27 stycznia 2022 r. (w przypadku zabudowy wielorodzinnej) i 9 lutego 2022 r.
(w przypadku zabudowy jednorodzinnej) nie będzie odbierana!

W celu uzyskania więcej informacji należy kontaktować się pod numer telefonu: 24 356 74 06.