W gminie Łanięta zrealizowano granty sołeckie 2021!

wpis w: Informacje

Zakończono realizację grantów sołeckich 2021 w gminie Łanięta!

Przypomnijmy, że Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Gminie Łanięta dotację celową przeznaczoną na zadania własne gminy w zakresie realizacji projektu finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Dotację w ramach programu „Sołectwo na plus” otrzymały następujące sołectwa Gminy Łanięta:

✓ Sołectwo Juków  – „Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu”

zdjęcie 10 zdjęcie 13

Budowa placu zabaw jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, rodziców dzieci w wieku szkolnym. Plac zabaw z pewnością będzie miejscem zabawy, radości i integracji najmłodszych mieszkańców. Dzieci mogą korzystać ze sprzętu takiego jak: zjeżdżalnia, karuzela oraz huśtawki.

✓ Sołectwo Łanięta – „Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do tenisa stołowego oraz piłkarzyków”

262377731_644131196942531_7512634057188228371_n 262497067_266360672184623_3786742199956123596_n

Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w tenisa stołowego oraz betonowego stołu do gry w piłkarzyki na ogólnodostępnym dla mieszkańców terenie wsi Łanięta. Celem projektu jest stworzenie miejsca rekreacyjnego w naszej miejscowości, które będzie dostępne przez cały rok. Miejsce to służy lokalnej społeczności, budowie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywce, wspólnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, rozwojowi kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Łaniąt.

✓ Sołectwo Witoldów  – „Świadkowie historii, wiary i dziedzictwa kulturowego”

262814656_291462396321050_2906680378662263809_n262532571_448841653278316_3072616441011796287_n262202269_1152391852248516_3114362205462004221_n

Na terenie wsi Witoldów zakupiono nowy krzyż, oświetlenie, a także utwardzono i ogrodzono terenu wokół niego. Będzie to miejsce kultu religijnego i integracji dla społeczności lokalnej. Potrzebę takiej integracji wskazała jednomyślność mieszkańców w trakcie tworzenia projektu zadania.

✓ Sołectwo Wilkowia – „Doposażenie części gastronomicznej świetlicy oraz remont krzyży i figurki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich”

IMG_3045 IMG_3046 IMG_3054 IMG_3058 zdjęcie 16 zdjęcie 17 zdjęcie 20

Dla części gastronomicznej świetlicy w Wilkowi  zakupiono zastawę stołową, zestaw sztućcy dla 50 osób, wózek kelnerski, lodówkę i mikrofalówkę. Dokonanie niezbędnych zakupów pozwala na pełne wykorzystanie świetlicy wiejskiej np. wynajmowanie na uroczystości okolicznościowe. Zagospodarowanie terenu wokół krzyża poprzez zakup i montaż kostki brukowej i obrzeży.                                                                                                              Ryszardów – remont krzyża i figurki – zakup kostki brukowej i obrzeży, lamp solarnych, nasadzenie krzewów ozdobnych, montaż ławki, wazonu. Montaż ogrodzenia (słupki, przęsła, furtka).

Dziękujemy Sołtysom za zaangażowanie i chęć realizacji wymienionych przedsięwzięć, a mieszkańcom za pracę i trud. Granty sołeckie mają na celu nie tylko realizację małych projektów lokalnych, ale także wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej.

sołectwo_na_plus_ł-01-1 — kopia