Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla druhów OSP Suchodębie!

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny w dniu dzisiejszym uroczyście przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchodębiu samochód ratowniczo-gaśniczy marki STAR. Wóz, który przekazany został jednostce z całą pewnością przyczyni się do usprawnienia pracy druhów ochotników z Suchodębia, a co za tym idzie do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Łanięta.